Årlig evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan med henblik på offentliggørelse på hjemmesiden:

Vi fastholder allerede gældende praksis i forhold til årsevalueringen med få tilretninger med henblik på skriftlig offentliggørelse.

Årsevalueringerne:

Hvert år evaluerer vi årets undervisning og aktiviteter. Dette sker i foråret til et pædagogisk møde. Skolelederen sætter rammerne og hver lærer vælger i sin evaluering at fremhæve nogle fokuspunkter, som læreren finder det vigtigt at diskutere. Hermed kommer der fokus på de sværeste udfordringer og de største problemfelter.

Årsevalueringen er mundtlig med referat. Det er også bl.a. med udgangspunkt i disse, fokus punkter for det kommende skoleår kommer frem