På Slagelse Privatskole kommer eleverne til afgangsprøver og dette offentliggøres på skolens hjemmeside.

På Slagelse Privatskole er det obligatorisk at gå til alle prøver efter 9. klasse. Det er der flere årsager til: Dels kan ingen elever som udgangspunkt fritages for undervisning i de enkelte fag, og dels kan man i sit voksenliv have behov for at dokumentere, at man har kompetencer og kvalifikationer i et fag. Derfor baseres al undervisning på Slagelse Privatskole på, at den enkelte elev gøres bedst muligt parat til at kvalificere sig til forløbet efter endt grundskole.

I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres for ovenstående, men evt. fritagelse vil bero på en individuel vurdering, og der skal være helt særlige forhold, der skal kunne begrunde en fritagelse. Dette foregår i samarbejde med forældre, UU-vejledere, PPR, faglærer og skolens ledelse.

Klik her for at se ministeriets orientering om Folkeskolens prøver.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever