Fokuspunkt: Læsebånd

Fra august 2017 forventer vi at eleverne i mellemtrin og udskoling har egne bøger med til læsebånd.

Mål

  • Vi vil gerne styrke elevernes læsefærdigheder
  • Vi vil give eleverne er større ordforråd
  • Vi vil styrke elevernes læselyst.
  • Vi vil styrke elevernes kendskab til litteratur.

 Evaluering:

  • Vi kan se et fremskridt i læse hastigheden og forståelsen i indskolingen og mellemtrinet ud fra de test vi tager på dem i, sammenlignet med de test vi tog i 2016/17.
  • For indskolingen og mellemtrinet kan vi se en øget interesse for at låne egne bøger.
  • Eleverne vælger både fakta bøger og noveller.
  • Vi oplever at der stadig er elever ikke har bøger med og nogle af dem der har, er bøger der er for svære.

Handlingsplan:

Vi har besluttet i lærergruppen og i ledelsen at forsætte med læsbånd i skoleåret 2018/19. Der vil dog komme nogle ændringer.

Vi vil gerne have at der bliver et større oversigt og overblik over det der bliver læst. Derfor bliver det dansk læreren der bestemmer hvad de skal læse til læsebånd. Det kan være fælles noveller eller kasser med frilæsnings bøger læreren har bestilt fra CFU. Der vil være en lærer i hver klasse til læsebånd.