1. Læsevejleder funktion.

Mål.

Vi har i skoleåret 2018/19 fået en læsevejleder på skolen, der vil have fokus på følgende områder.

 • Deltagelse ved forældremøder i indskolingen, hvor der vil gives oplæg om læsning og skrivning.
 • Deltagelse ved skolehjemsamtaler hos OBS elever og de elever der modtager SPS.
 • Give oplæg og inspiration ved lærermøder
 • Udarbejde klasse profiler efter resultaterne af test.

Evaluering.

 • Vores læsevejleder har deltaget til forældremøder i indskolingen med stor succes.
 • Der har ikke været behov for, at vores læsevejleder har deltaget til samtaler. Men det har været en tryghed, at muligheden har været der.
 • Vores læsevejleder har vejledt alle de lærere der har SPS eleverne
 • Der er ikke lavet en klasseprofil på klasserne, af testene som planlagt, på grund personale udfordringer. Dette vil dog ske i år.

Handleplan

Vi har i lærergruppen besluttet at forsætte med ovenstående mål. Dog har vi tilføjet at tage test to gange om året. Første gang september og anden gang marts. Begge gange skal læsevejlederen lave status og klasse profil på klasserne. Dette vi valgt for, at kunne følge effekten af vores undervisning og gribe en der hvor der mangler fokus.

 

 

 1. Musikundervisning

Vi har skoleåret 2018/19 fået et samarbejde med Slagelse Musikskole. Slagelse Privatskole betaler et konservatorium uddannet musik lærer fra Musik Skolen, som i samarbejde med en anden lærer fra Slagelse Privatskole, står for musikundervisningen på skolen. Dette er for 0.k-3.kl.

Mål.

 • Opkvalificerer vores musikundervisning, da vi ved at den musiske udvikling præger den dansk, matematiske og sproglige faglige udvikling.
 • Vi vil sikre os at vores elever får kendskab til de klassiske danske sange og sanglege.
 • Vi vil styrke deres musiske og kreative udvikling.

  Evaluering

 • Vi har haft stor succes med vores samarbejde med Musik Skolen.
 • Det har givet sproglig og musikalsk opmærksomhed blandt vores elever.
 • Eleverne har optrådt til samling med forskellige musikalske indslag.
 • Eleverne har fået kendskab til klassiske danske sange og danse.
 • Kvaliteten er blevet højnet.

 

Handleplan

Vi har valgt at udvide vores samarbejde med Musikskolen. I skoleåret 2019/20 vil der være musikundervisning fra 1.kl til 6.kl. Vi forsætter med ovennævnte mål.

 

 1. Skriftlighed/skriftlig fremstilling/fremlæggelse

Slagelse Privatskole vil skole året 2018/19 to projekt/tema uger have fokus på eleverne i 5-9-kl skriftlighed/skriftlig fremstilling/fremlæggelse.

Mål.

 • Vi vil gerne bruge dem til at styrke elevernes læse færdighed/skriftlighed/skriftlig fremstilling/fremlæggelse. Dette er også en del af vores fokus på elevernes læsefærdigheder.

Evaluering.

 • Vi har stadig brug for at arbejde målrettet med vores elevers færdighed/skriftlighed/skriftlig fremstilling/fremlæggelse. I år har vi inkluderet det i undervisningen, via faste afleveringer, læsebånd, fremlæggelser, fejltypevurderingtest i grammatik i (6.kl-9.kl) og test.

 

Handleplan

Vi har i lærergruppen besluttet forsat at have fokus på målet, da vi mener at det er vigtigt i forhold til den børnegruppe vi i øjeblikket har. Vi skal have styrket deres læseforståelse. Dette gør vi blandt andet igennem læsebånd, som vi forsætter med at have i skoleåret 2019/20

 1. Billedkunst undervisning

Slagelse Privatskole har valt at opkvalificere billedkunstundervisningen i 0.kl-6.kl, og har i denne anledning ansat en uddannet billedkunst lærer. H

Mål.

 • Vi ønsker at styrke elevernes kreative udtryksformer
 • Vi vil sikre os at eleverne bliver styrket i deres kreative udvikling

Vi vil styrke elevernes lyst til at udvikle sig kreativt

Evaluering

 • Vi forsætter med at have fokus på målet.
 • Vi ønsker at gøre mere af design processer.
 • Samarbejde med ”Frirum”, kreativt værksted i Slagelse
 • Vejledning fra Karen Seiling, vores underviser i ”Håndværk og design ” samt ”Billedkunst” fra ”Frirum”, om kreative processer i de boglige fag

Handleplan

Vi oplever at vores elever ofte har svært ved arbejde med kreative design processer. Dette gør sig også gældende og inde for de andre fag. Derfor mener vi det vigtigt at vi stadig har fokus på målet, da nytænkning og innovation kommer fra den kreativt tænkende. Dette er en vigtig egenskab vi ønsker vores elever tilegner sig