Fokuspunkt: Læsebånd 2017/18

Mål

 • Vi vil gerne styrke elevernes læsefærdigheder
 • Vi vil give eleverne er større ordforråd
 • Vi vil styrke elevernes læselyst.
 • Vi vil styrke elevernes kendskab til litteratur.

Handleplan:

 • Der er læsebånd hver morgen kl.8.30 til 9.00
 • Eleverne har egne bøger med hjemmefra.
 • Forældrene bliver vejledt af dansklærerne om hvilke bøger de kan låne til deres barn.
 • Indskoling og mellemtrin sidder i ”kantinen” og læser. YK har opsyn.
 • Udskoling sidder sammen med EC i klasserne og læser.

 Evaluering sommer 2018

 • Vi kan se et fremskridt i læse hastigheden og forståelsen i indskolingen og mellemtrinet ud fra de test vi tager på dem i, sammenlignet med de test vi tog i 2016/17.
 • For indskolingen og mellemtrinet kan vi se en øget interesse for at låne egne bøger.
 • Eleverne vælger både fakta bøger og noveller.
 • Vi oplever at der stadig er elever ikke har bøger med og nogle af dem der har, er bøger der er for svære.

Handlingsplan ud fra evalueringen.

Vi har besluttet i lærergruppen og i ledelsen at forsætte med læsbånd i skoleåret 2018/19. Der vil dog komme nogle ændringer.

Vi vil gerne have at der bliver et større oversigt og overblik over det der bliver læst. Derfor bliver det dansk læreren der bestemmer hvad de skal læse til læsebånd. Det kan være fælles noveller eller kasser med frilæsnings bøger læreren har bestilt fra CFU. Der vil være en lærer i hver klasse til læsebånd.