Fokuspunkt.  De 17 verdens mål 2019/20

Vi forsætter med at have fokus på de mål vi havde i skoleåret 2018/19 og de bliver en integreret del af skolens hverdag. Dog har vi tilført et nyt i år.

Mål.

  • På Slagelse Privatskole ønsker vi at vores elever bliver verdens borgere der føler ansvar for den fælles jordklode vi bor på.
  • Det mener vi er en vigtig del af dannelsesprocessen. Derfor har vi valgt at arbejde med det 7.verdensmål, Bæredygtig energi.

Handleplan.

  • Vi har valgt nogle små under emner som hver klasse løbet af en måned skal arbejde med og derefter fremlægge dette til vores samling.
  • Hele skolen skal arbejder med det i vores temauge i uge 41og 6
  • Der vil blive arbejdet tværfagligt.

Evaluering sommer 2020

  • Eleverne har fået kendskab til de 17 verdens mål
  • Eleverne har arbejdet målrettet med de 7. verdensmål i begge af vores emneuger og har også været inde over nogle af de andre mål.
  • Alle elever/klasser har fremlagt under mener til de 17 verdens mål, til vores samlinger. Dette har været med film, sang, digte og overheads.
  • Vi har samarbejdet tværfagligt og med kreative processer.

Handleplan ud fra evalueringen.

Vi har i lærergruppen besluttet at forsætte med emnet i det næste skoleår. Det har været lærerigt for alle parter og vi vil gerne gå i dybden med det 15. verdensmål i det næste skoleår. Der vil blive arbejdet i klasseteam i temaugerne.