På Slagelse Privatskole prøver vi at etablere en stærk evalueringskultur, der starter i skolens yngste klasser og slutter med aflæggelsen af Folkeskolens Afgangsprøver efter endt skolegang.

Evalueringen har flere formål.
• Vi bliver tidligt klar over, om der er elever, der har brug for ekstra udfordringer – eller elever, der har vanskeligheder, som vi kan hjælpe den enkelte med.
• Vore lærere er professionelle, og med den målrettede evaluering får de yderligere et værktøj til at stille sig selv det helt fundamentale og naturlige spørgsmål: Hvordan kan vi gøre undervisningen endnu bedre?

Hver lærer evaluerer elevernes kunnen og sin egen undervisning flere gange i løbet af et skoleår. Dette foregår på mange forskellige måder og med forskellige metoder.

Det samlede evalueringsbillede på Slagelse Privatskole kan ikke beskrives endegyldigt, da en væsentlig del af den daglige evaluering af lærerens undervisning overlades til lærerens individuelle valg af metode og frekvens.

Vi vil her beskrive hvilke evalueringsmetoder der anvendes hen over skoleåret. Disse tager udgangspunkt i Friskoleloven.

Denne siger:

  • 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

  • 1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.

Den løbende evaluering:

Den løbende evaluering af undervisningen og undervisningsformen (§1b stk.2) er ikke koordineret og dermed lærerens helt personlige valg. Dog har vi en klar forventning om, at større, skriftlige elevarbejder – som dansk, engelsk og tysk skriftlig fremstilling, fysikrapporter, matematikafleveringer, månedsopgaver og lignende – gives en uddybende evt. skriftlig kommentar og karakter fra læreren. Samt at længerevarende forløb evalueres mundtligt. I de yngste klasser er det ofte hensigtsmæssigt at vælge den mundtlige form frem for den skriftlige.

Skolens leder og lærere drøfter på lærermøde klasser og elever om faglige og sociale forhold. Ved enhver beslutning om særlige tiltag overfor enkeltelever eller klasser, underrettes de pågældende forældre i forbindelse med at nye tiltag iværksættes. I forlængelse af ovenstående, drøfter skolens leder og lærere emner og opgaver i skolens aktuelle undervisning. Aktuelle temaer fra skolens dagligdag drøftes løbende. For eksempel i forbindelse med forældremøder, lærermøder og bestyrelsesmøder.

Der benyttes relevante prøver/test i fagene for at vurdere elevernes standpunkt og/eller udbytte af undervisningen når læreren finder det nødvendigt.