1. Læsevejleder funktion.

Mål.

Vi har i skoleåret 2018/19 fået en læsevejleder på skolen, der vil have fokus på følgende områder.

 • Deltagelse ved forældremøder i indskolingen, hvor der vil gives oplæg om læsning og skrivning.
 • Deltagelse ved skolehjemsamtaler hos OBS elever og de elever der modtager SPS.
 • Give oplæg og inspiration ved lærermøder
 • Udarbejde klasse profiler efter resultaterne af test.
 1. Musik undervisning

Vi har skoleåret 2018/19 fået et samarbejde med Slagelse Musikskole. Slagelse Privatskole betaler et konservatorium uddannet musik lærer fra Musik Skolen, som i samarbejde med en anden lærer fra Slagelse Privatskole, står for musikundervisningen på skolen. Dette er for 0.k-3.kl.

Mål.

 • Opkvalificerer vores musikundervisning, da vi ved at den musiske udvikling præger den dansk, matematiske og sproglige faglige udvikling.
 • Vi vil sikre os at vores elever får kendskab til de klassiske danske sange og sanglege.
 • Vi vil styrke deres musiske og kreative udvikling.

 

 

 1. Skriftlighed/skriftlig fremstilling/fremlæggelse

Slagelse Privatskole vil skole året 2018/19 to projekt/tema uger have fokus på eleverne i 5-9-kl skriftlighed/skriftlig fremstilling/fremlæggelse.

Mål.

 • Vi vil gerne bruge dem til at styrke elevernes læse færdighed/skriftlighed/skriftlig fremstilling/fremlæggelse. Dette er også en del af vores fokus på elevernes læsefærdigheder.

 

 1. Billedkunst undervisning

Slagelse Privatskole har valt at opkvalificere billedkunstundervisningen i 0.kl-6.kl, og har i denne anledning ansat en uddannet billedkunst lærer.

Mål.

 • Vi ønsker at styrke elevernes kreative udtryksformer
 • Vi vil sikre os at eleverne bliver styrket i deres kreative udvikling

Vi vil styrke elevernes lyst til at udvikle sig kreativt