På SLPS vil vi skabe et godt, tillidsfuldt og solidt samarbejdsmiljø med forældrene.         Dette gælder også for vores fraværspolitik.

Vi skelner mellem lovligt og ulovligt fravær.
Lovligt fravær er fravær ved sygdom og særlige omstændigheder. Dog skal kontoret have besked herom, dvs. at forældrene SKAL meddele hvis deres barn er syg eller ikke kan komme i skole af andre årsager.

Pjæk af enhver art er uacceptabelt, og vil føre konsekvenser med sig.

Hernede kan man se en række tiltag skolen vil indføre, hvis tilfældet forekommer.

For sent:
5 gange for sent på en måned eller ved bekymring:
– Klasselæreren kontakter hjemmet.

10 gange for sent på en måned:
– Klasselæreren kontakter forældre med henblik på at holde et møde til udarbejdelse af en plan.

Hvis planen ikke følges:
– Kommer der anden advarsel og hvis det forsætter, vil det medfølge en bortvisning.

Ulovligt fravær:
5 fraværsdage på tre måneder eller ved bekymring
– Klasselæreren kontakter hjemmet og holder et møde.                                                          – – Klasselæreren følger op efter en måned.

20 fraværsdage i alt:
– Kontoret kontakter forældre med henblik på at holde et møde til udarbejdelse af en plan.

30 fraværsdage i alt:
– Kommunen underrettes.