Handleplan og bærende principper i det tidlige forebyggende arbejde.

Vi har på skolen, med udgangspunkt i Slagelse kommunes ”Handleguide”, udarbejdet en handleplan for hvordan vi arbejder forbyggende i elevens faglige udvikling og sociale trivsel.  Den tager udgangspunkt i 4 principper.

–          Iagttagelse

–          Inddragelse

–          Sparring

–          Konklusion

Overordnet er vores holdning, at der maksimum må gå 6 måneder efter at der har været en bekymring på elev, som er udover det sædvanlige, til man drager en konklusion i form af hjælp fra PPR eller andet.