Vejledning om optagelse

Ved at ønske sit barn optaget på Slagelse Privatskole tilslutter man sig som forældre til skolens målsætning og værdigrundlag, og at man som forældre har en positiv forventning og tillid til samarbejdet med skolen.

Ansøgere

Man søger ved at udfylde et ansøgningsskema og indsende det til skolen. Så vil man såfremt der er plads på det søgte klassetrin, få nærmere besked. Hvis ikke der er plads vil man komme på venteliste.

Optagelse til 0.klasse

Man skriver sig blot på venteliste, så vil man få nærmere besked i foråret før skolestart.

Optagelse 1.-9. klasse

Når man søger optagelse t il 1.-9.klasse vil man blive skrevet på en venteliste, og indkaldt til en optagelsessamtale, når der plads på den søgte klassetrin.

Bemærk:

Tilmelding til Slagelse Privatskoles venteliste er ingen garanti for, at dit barn bliver optaget på Slagelse Privatskole. Men ved tilmeldingen sikrer du dig, at du løbende bliver holdt orienteret om dit barns mulighed for optagelse på Slagelse Privatskole.

Har du problemer med tilmeldingen, kontakt da venligst skolens kontor.

Du kan også sende en mail til: info@slps.dk.

Nb: Elever som udmeldes i løbet af skoleåret, kan som princip ikke optages på skolen igen.

 

HENT INDMELDINGSBLANET

 

INDMELD DIT BARN ONLINE