Slagelse Privatskole er et positivt alternativ til folkeskolen.

 

Frihed og folkestyrer

Slagelse Privatskolen vil forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.  Slagelse Privatskole formål er at  sigte i mod at danne skolens elever til engagerede borgere med lyst og evne til aktivt demokratisk medborgerskab i et retssamfund som det danske. Eleverne på skolen skal udvise respekt for kultur- og meningsforskelle, så eleverne lærer at respektere egen samt andres kultur, værdier og holdninger. Eleverne skal undervises i demokrati og åndsfrihed, ligesom dagligdagen skal indeholde elementer af dette. Skolen skal generelt afspejle samfundet uden for skolen.

Skolens miljø

Skolen søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang.

 

Faglige kundskaber

SLPS vil styrke elevernes faglige kundskaber, specielt indenfor de boglige fag. Der lægges vægt på en ekstra indsats inden for fagene dansk, engelsk, naturfag og matematik.

 

Social kompetence og ansvar

Eleverne skal opnå kompetencer, så de kan begå sig i det danske samfund. Elever skal lære at vise ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser.

 

Forældre samarbejde

Skole/hjem-samarbejdet er vigtigt for, at eleverne oplever en helhed i hverdagen. Der afholdes et forældremøde og to forældrekonsultationer årligt for alle. Ved faglige, personlige eller sociale problemer indkaldes forældrene til samtale efter behov. Skolen lægger vægt på at tage udgangspunkt i det enkelte individ og retten til at være forskellig respekteres og underbygges.

Slagelse Privatskole fører til folkeskolens 9. klasse prøve.