Personale på Slagelse Privatskole

Yurdagul Kizilkaya, Skoleleder, underviser i dansk, hjemkundskab og musik.

yk@slps.dk

Karen Sieling, underviser i billedkunst, håndvært og design.

ks@slps.dk

Anja Stame, underviser i musik.

Ayse Tanik, underviser i fysik/kemi, naturfag, geografi og matematik

at@slps.dk

Erdogan Cosan, Viceskoleleder, underviser i matematik.

ec@slps.dk

Lone Guler, Arbejdsmiljø repræsentant, underviser i religion, dansk, historie og samfundsfag

lg@slps.dk

Lone Lexander, underviser i specialundervisning og læsevejleder

ll@slps.dk

Louise Kruse Dam Jensen, underviser i dansk, idræt, religion og historie.

lj@slps.dk

Magdalena Rudzka, underviser i tysk

mr@slps.dk

Rikke Jørgensen Tillidsmand, underviser I engelsk, idræt, naturfag og matematik

rj@slps.dk

Fatma Gurlek, underviser i dansk, historie og religion

fg@slps.dk

Studievejleder

Jacob Hansen

jacobh@uuvestsjaelland.dk

Psykolog

Lis Janum Fuglesang

ljfug@slagelse.dk

Talehørekonsulent

Linda Hansen

lindh@slagelse.dk

Ergoterapeut/motorikkonsulent

Marie Danielsson

madan@slagelse.dk

Sundhedsplejerske

Lise Kaldråstøyl

liska@slagelse.dk

Socialrådgiver

Susanne Herborg Sahlertz

susef@slagelse.dk