Databeskyttelses- og Privatlivspolitik, som er gældende for Slagelse Privatskoles hjemmeside.

Denne hjemmeside er udviklet og vedligeholdt af;

Slagelse Privatskole

Norgesvej 14

4200 Slagelse

Tlf.: 61 73 10 10

Mail: info@slps.dk

Slagelse Privatskole må på et hvilket som helst tidspunkt ændre denne politik. Hvis dette gøres, vil det blive vist på denne hjemmeside. Du bør regelmæssigt besøge vores side om Privatlivspolitik, for at sikre at du er bekendt med den seneste version.

Din persondata på Slagelse Privatskoles hjemmeside

Slps.dk er til for at informere dig om vores skole. Slagelse Privatskole er dataansvarlig for persondata som indsamles via vores hjemmeside.

Indsamling af persondata

Persondata indsamlet af os vil primært indeholde, for eksempel, navn, e-mail adresse, telefonnummer og lignende identifikationsdata, som information omkring din IP adresse. Persondata om dig vil blive indsamlet i en eller flere af følgende tilfælde:

  • Når du indmelder dit barn online
  • Når du vælger at kontakte skolen gennem skolens kontaktformular på skolen hjemmeside.

Se persondatamappen her

Hvorfor indsamler vi persondata?

Persondata bliver indsamlet med følgende formål:

  • Håndtering af anmodninger om indmeldelse fra dig

Offentliggørelse til tredjepart

Nyhedsbrevet sendes gennem skemaintra.dk, hvor skolen har databehandleraftale med.

Varigheden af behandlingen

Dine persondata slettes, når vi ikke længere behøver at behandle dataene for at opfylde et eller flere af ovennævnte formål eller andre kompatible formål.

Sikkerhed

Vi har gennemført sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer opfylder vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Derfor bruger vi vores bedste bestræbelser på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine persondata.

Slps.dk er beskyttet med kryptering (https) og er dermed et sikkert sted at taste sine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til adgang til de personoplysninger, som vi behandler og opbevarer om dig. Desuden har du ret til at protestere mod indsamling og anmodning om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Derudover har du også ret til at kræve, at vi korrigerer eller sletter dine persondata, hvis det er nødvendigt.

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet os. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os på info@slps.dk.

Bemærk venligst at tilbagekaldelsen af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen før udtræden.

Hvem skal du kontakte

Hvis du vil have, at vi opdaterer, retter eller sletter de persondata, som vi har registreret om dig; eller hvis du ønsker adgang til de personoplysninger, der opbevares om dig, eller hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående retningslinjer; kan du kontakte os på info@slps.dk.

Klager

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, kan du kontakte os via e-mail.