Skolebetaling pr.1. august 2021

  1. barn: kr.850
  2. barn: kr.700
  3. barn: kr.600

Efterfølgende børn på skolen er gratis.

Der betales i 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri.

Udmeldelsen af skole skal ske senest d.1. i måneden før.