Skolens ordensregler

Det er en enhver lærers pligt og ansvar at håndhæve skolens ordensreglement.

Det er kun skolens ledelse som kan dispensere for reglementet.

Skolen forventer:

  • At undervisningen foregår i god ro og orden.
  • At eleven behandler sine kammerater ordentligt.
  • At elevens samvær med kammerater og lærere er præget af gensidig respekt, tryghed og tillid.

Elever på skolen har pligt til:

  • At møde til tiden.
  • Udføre det arbejde læreren pålægger dem.
  • At vise hensyn og respekt for andre.
  • At være med til passe på skolen, og holde den pænt.
  • At altid følge de anvisninger som læreren giver.
  • At i alle forhold udvise god og ordentlig opførsel.
  • At opføre sig ordentligt på vej til og fra skole.

Elevfravær

Skolen skal have besked fra elevens forældre, som skriver til klasselæreren om morgenen.

Elever der har fravær mere end 15 dage, bliver forældrene indkaldt til en samtale af klasselæreren.

Ved 20 dage indkaldes forældre til møde med skoleledelsen.

Ved 30 dages fravær gives kommunen besked om fraværet.

Elever som møder for sent, bliver skrevet hjem.

Frikvarter

Eleverne må ikke forlade skolen i frikvarteret. Dog må 7.-9. klasse med tilladelse fra hjemmet.

Der er udeordning for alle elever på skolen.

Når der undervises

Eleverne må ikke forlade skolen uden opsyn medmindre skoleleder har givet lov. Lærere kan ikke give elever lov til at forlade skolen. Den pågældende lærer skal følge med eleverne i sådant et tilfælde.

Toiletbesøg i timerne skal begrænses til et minimum. Elever fra 4.-9. klasse skal lære at holde sig til frikvarteret.

Slik, sodavand og lignende.

Slagelse Privatskole går op i en sundere skolegang, derfor er slik, sodavand og lignende usunde varer forbudt på skolens område. Ved fødselsdage og andre særlige dage må eleverne dog godt medbringe til uddeling i deres klasse.

Tyggegummi i timerne er ikke tilladt.

Skolen henviser til skolens kostpolitik.

Konflikter

Hvis der opstår konflikter mellem to eller flere elever, skal eleverne først forsøge at løse konflikten selv gennem kommunikation med lærerens hjælp. Hvis dette ikke hjælper kontaktes ledelsen.

Hærværk/graffiti

Elever som udøver hærværk eller graffiti vil som minimum blive gjort erstatningspligtige, og som hovedregel blive bortvist fra skolen.

Til og fra skole

Elever som går på SLPS skal opføre sig ordentlig på vej til og fra skole.

Såfremt en elev overtræder reglerne vil det som udgangspunkt føre til en mundtlig tilrettevisning. I tilfælde af gentagelser eller særligt grove forseelser vil medføre yderligere konsekvenser.

Rygning er strengt forbudt på skolens areal.