De elever der søges specialundervisning til, beskrives i oktober-november af klasselæreren i samråd med elevens forældre, faglærere og støttelærere. I samarbejde med PPR indsendes indstillinger til SU Styrelsen, hvis der er støttebehov på over 9 timer (12 lektioner). SU styrelsen tildeler støtte på baggrund af indstillingerne. Når dette arbejde er færdigt, rådgives skolen og forældrene om hvilke tiltag, der er mest optimale for det enkelte barns fremtidige undervisning og læring.

Det er skolens læsevejleder der står for undervisning af denne gruppe elever.