Testene foretages af skolens læse- eller matematikvejleder og testlærer, og når resultatet foreligger, rådgives og vejledes læreren om, hvordan enkelte elever eller grupper af elever kan hjælpes med særlige undervisningsforløb, der støtter deres indlæring. Forældrene bliver informeret om testevalueringerne.

 

Klassetrin Test i dansk Periode Test i matematik Periode
0. klasse IL-basis Løbende MG September & maj
1. klasse OS64 Foråret MG September & maj
2. klasse OS120 Foråret MG September & maj
3. klasse SL60 + screening for ordblindhed Foråret FG & MG September & maj
4. klasse SL40 Foråret FG & MG September & maj
5. klasse testX Foråret FG & MG September & maj
6. klasse TL-1 Foråret FG & MG September & maj
7. klasse TL-2 Foråret FG & MG September & maj
8. klasse TL-3 Foråret FG & MG September & maj
9. klasse TL-4 Foråret FG & MG September & maj