Traditioner på Slagelse Privatskole

Vi mener på Slagelse Privatskole, at tradition er en vigtig ting, i forhold til at give eleverne et indblik i kultur og kulturelleforståelser. Traditioner er med til overlevere og videregive kulturer, samt med til at – forbinde os.

Her er nogle af de traditioner vi forsøger at holde ved lige på skolen. Rækkefølgen følger skoleåret.

 • Samling to gange om ugen.
 • Valg til elevråd.
 • Sommerfest i samarbejde med forældrerådet og elevrådet. (August eller Juni)
 • Arbejdsweekend for hele skolen i efteråret og foråret, i samarbejde med elevrådet og forældrerådet. Der bliver arbejdet, spist og hygget sammen.
 • Jule – klippelister dag for indskolingen
 • Indskolingen besøger Sct. Mikkels Kirke i Slagelse og får en rundvisning mm af præsten Simon.
 • 0.kl besøger Antvorskov plejehjem 13/12 – hilse på beboerne med en rose, samt ser Lucia optog.
 • Fælles morgenmad i klasserne sidste skoledag før juleferien.
 • Julefrokost for de ansatte sidste arbejdsdag før ferien
 • 100- dags fest for 0.kl.
 • Motionsdag i uge 41 i samarbejde med elevrådet
 • Fastelavn/tøndeslagning for indskolingen.
 • Far/elev dag og mor/elev dag, som forældrerådet arrangerer i samarbejde med skolen.
 • Åbent hus en gang om året i samarbejde med forældrerådet, elever, lærere og elevrådet.
 • Karameldag for afgangsklassen, som alle elever og lærere deltager i. Den bliver planlagt af lærergruppen.
 • Fælles tur for elever og lærere KBH ZOO for hele skolen i sidste uge før sommerferien.
 • Fælles oprydning/flyttedag i klasserne ugen før sommerferien-
 • Oprydning på legepladsen i ugen før sommerferien. Elever og lærere deltager.
 • Dimissionsfest for afgangsklassen.